Cercetători în lumina reflectoarelor. Astăzi, cu și despre Adriana Frone

 

Adriana Nicoleta Frone a urmat studiile universitare şi postuniversitare în cadrul Universități Politehnica Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor şi ocupă funcţia de Cercetător Ştiinţific gradul I ȋn cadrul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM din Bucureşti din anul 2002, unde realizează lucrări de cercetare ȋn prelucrarea și modificarea polimerilor și biopolimerilor.

 

 

Activitatea sa principală de cercetare este concentrată în utilizarea materialelor regenerabile, precum și pe valorificarea subproduselor din diverse industrii pentru dezvoltarea de (nano)compozite polimerice biodegradabile cu proprietăți active și multifuncționale destinate ambalajelor alimentare, aplicațiilor biomedicale şi altor domenii, ȋn contextul economiei circulare.

 


O parte importantă a lucrărilor sale de cercetare o constituie obţinerea de nanoceluloză din diverse resurse regenerabile precum şi modificarea chimică a acesteia. Contribuțiile majore la activitate Institutului o reprezintă implementarea ca şi director de proiect a 4 proiecte din cadrul PN III, dintre care 3 de tip P1 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) şi un proiect de tip P2 - Proiect experimental demonstrativ.

 

 

Totodată, Adriana Frone se remarcă prin realizările deosbite în ceea ce privește îmbunătăţirea interfeţei dintre nanofibrele celulozice şi acidul polilactic cu rezultate concretizate prin publicarea unei lucrari ştiinţifice considerată ca fiind „foarte citată” conform Scopus (300 citări) şi în top 1% din domeniul Chimie conform Web of Science: Frone AN, Berlioz S, Chailan J-F, Panaitescu DM, Morphology and thermal properties of PLA-cellulose nanofibers composites, Carbohydr. Polym. 91(1), 377-384, 2013.

 


Printre realizările cercetătoarei Adriana Nicoleta Frone, se numără:

 

  • autoare/co-autoare a 3 capitole de carte, 53 articole indexate ISI cu peste 1500 citări (fară autocitări, Scopus),
  • 8 brevete naţionale,
  • membru ȋn echipa de lucru ȋn peste 20 de proiecte dintre care 5 internaţionale, h-index 23 (Scopus).

 

Dintre lucrările reprezentative ale CSI Adriana Frone, menționăm :

 

  • Frone, A.N., Chiulan, I., Panaitescu, D.M., Nicolae, C.A., Ghiurea, M., Galan, A.-M. Isolation of cellulose nanocrystals from plum seed shells, structural and morphological characterization (2017) Materials Letters, 194, pp. 160-163;
  • Frone, A.N., Panaitescu, D.M., Nicolae, C.A., Gabor, A.R., Trusca, R., Casarica, A., Stanescu, P.O., Baciu, D.D., Salageanu, A. Bacterial cellulose sponges obtained with green cross-linkers for tissue engineering (2020) Materials Science and Engineering C, 110, art. no. 110740.

 


 

Detalii despre ICECHIM regăsiți pe https://icechim.ro/ .

Modificat la: 2022-10-03 14:36:00
e-Cerere 544
e-Petiție