Cercetători în lumina reflectoarelor. Astăzi, cu și despre dr. ing. Raluca Ianchiș, cercetător științific la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie București


 

Născută în anul 1981 la Bucureşti, dr. Raluca Ianchiș a absolvit cursurile Universităţii "Politehnica" Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială în anul 2004. În anul 2009 a dobândit titlul de doctor în Inginerie Chimică, iar în anul 2015 a devenit cercetător ştiinţific I în domeniul Ştiinţa Materialelor, domenii în care activează până în prezent. Deţine competenţe în funcţionalizarea de particule anorganice, sinteza şi caracterizarea de nanomateriale, formulări biopolimerice nanocompozite pentru manufacturare aditivă/imprimare 3D precum şi încapsulare/eliberare controlată de substanţe (bio)active. A efectuat 4 stagii de specializare la Instituţii de prestigiu din Slovacia, Olanda şi Canada.

 

 


Dr. ing. Raluca Ianchiș a fost Secretarul Consiliului Ştiinţific şi membru în Comitetul de Organizare al Simpozionului Internațional PRIOCHEM, manifestare care se concentrează pe domenii cheie de acțiune din peisajul politicii de cercetare. De asemenea, a adus contribuţii importante prin depunerea şi câştigarea de granturi de cercetare şi publicarea de studii în domeniu.

 

 


Activează ca referent ştiinţific pentru jurnale ale editurilor Elsevier, Springer, MDPI, RCS. A fost Editor invitat la o Ediţie specială a revistei Materials. A obţinut un premiu internaţional la "International Congress & Exhibition", NanoBioEurope 2008, Barcelona, Spania și deţine competenţe manageriale dobândite ca director a 4 granturi de cercetare naţionale finanţate de UEFISCDI – 2 proiecte experimental demonstrativ (PED), proiect PD-postdoc şi proiect TD- tineri doctoranzi.

 

 


Raluca Ianchiș a fost implicată în peste 20 proiecte de cercetare naţionale şi 8 proiecte internaţionale, este autor principal la 23 articole, co-autor la peste 50 de articole ISI (653 citări; indice Hirsch = 15 conform Scopus), deține 5 cereri de brevet OSIM, un brevet WIPO acordat și are mai mult de 80 lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale.

 Printre lucrările reprezentative ale cercetătoarei Raluca Ianchiș se numără: R.L. Alexa, H. Iovu, B. Trica, C. Zaharia, A. Serafim, E. Alexandrescu, I.C. Radu, G. Vlasceanu, S. Preda, C.M. Ninciuleanu, R. Ianchis, "Assessment of naturally sourced mineral clays for the 3D printing of biopolymer-based nanocomposite inks", Nanomaterials, 2021, 11(3), 703. Q1 și M.M Marin, R.Ianchis, R. Leu Alexa, I.C. Gifu, M.G.A. Kaya, D.I. Savu, R.C. Popescu, E. Alexandrescu, C.M. Ninciuleanu, S. Preda, M. Ignat, R. Constantinescu, H. Iovu, „Development of New Collagen/Clay Composite Biomaterials”,  International Journal of Molecular Science, 2022, 23 (10), 401.

 

 

 


 

Modificat la: 2022-10-18 09:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție