MCID invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare

 

Evenimentul are loc în data de 24.10.2022, ora 10, în sala 301, aflată la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în intervalul orar 10-12.

 

Conform legii, finanțarea anuală prin Programul Nucleu poate reprezenta între min. 20% şi max. 70% din veniturile din activitatea de cercetare ale fiecărui institut naţional de cercetare-dezvoltare realizate în anul precedent. Reducerea finanțării publice şi lipsa interesului pentru cercetare din partea sectorului privat, ca urmare a situaţiei economice dificile din ultimii ani, au condus la o reducere importantă a veniturilor din activități de cercetare-dezvoltare ale acestor instituții.

 

În acest context, precizăm că proiectele în curs în cadrul actualului program Nucleu ar urma să se încheie la 31 decembrie 2022.

 

În pofida dificultăților menționate pentru a susține desfășurarea în bune condiții a activității institutelor naționale, prin Ordonanța Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, a fost creat cadrul legal pentru organizarea unei noi competiții pentru Programele Nucleu. Pentru a face posibilă implementarea acestor prevederi este necesară elaborarea şi aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea şi evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru noul ciclu.

 

Potrivit  Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027, se urmărește ”Continuarea, extinderea şi adaptarea finanțării Programului Nucleu, ca parte integrantă a Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare (PNCDI IV), destinată exclusiv institutelor naționale de cercetare - dezvoltare, conform legislației în vigoare, care să asigure baza de cunoaștere şi să creeze precursori pentru proiecte viitoare.”

 

 

Întâlnirea de dezbatere publică va include următoarea agendă:

□ Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

□ Prezentarea verbală de către cetățenii interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

□ Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menționarea termenelor aferente)

 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare.

 

Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consultare@research.gov.ro

 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului și Proiectul de Hotărâre de Guvern care pot fi consultate la: https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala

 

De asemenea, proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratură/biroul de relații cu publicul al instituției din Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în intervalul orar 8-16.30.

 

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 24.10.2022:

  • la adresa de e-mail consultare@research.gov.ro
  • la sediul instituției, la registratură Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, 8-16.30.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea "Propuneri privind Proiect Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet la https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala   

 

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 021 303 33 01 interior 241, e-mail: consultare@research.gov.ro,  persoană de contact: Mădălina Dumitrescu.

 

Modificat la: 2022-10-20 14:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție