Proiectul de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României, în consultare publică

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat astăzi, în transparență decizională, Proiectul de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României, care poate fi consultat pe pagina de Internet a instituției la link-ul: https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala

 

 

Proiectul de act normativ stabilește cadrul juridic și instituțional privind organizarea și desfășurarea activităților din domeniile securitate și apărare cibernetică, mecanismele de cooperare și responsabilitățile instituțiilor cu atribuții în domeniile menționate.

 

 

În contextul tot mai intensei digitalizări a întregului spectru de relaționare și comunicare, securitatea și apărarea cibernetică reprezintă o prioritate pentru fiecare stat.

 

 

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România și-a asumat implementarea măsurii „Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice” (Componenta 7 - Transformare digitală – Reforma 3). În jalonul 151, indicatorul de implementare prevede „Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii privind apărarea și securitatea cibernetică a României”. Conform negocierilor și angajamentelor rezultate prin PNRR, Legea privind apărarea și securitatea cibernetică a României trebuie să stabilească cadrul juridic și instituțional pentru organizarea și desfășurarea activităților din domeniul securității cibernetice și al apărării cibernetice, mecanismele de cooperare și răspunsurile instituțiilor în domeniile în cauză.

 

 

Prin adoptarea prezentului proiect de lege se va institui, la nivel naţional, un cadru normativ care va permite crearea instrumentelor instituționale și a mecanismelor de acțiune integrată și cooperare interinstituțională în domeniile securitate şi apărare cibernetică.

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită, în procesul de transparență decizională, societatea civilă și profesioniștii în domeniul securității cibernetice să formuleze amendamente și să le transmită instituției la adresa de e-mail: consultare@research.gov.ro.

 

Modificat la: 2022-11-04 20:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție