Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu proba scrisă în data de 10.11.2022

 

 

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Punctaj obținut la proba scrisă

Rezultatul
ADMIS / RESPINS

1

192790

Expert, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, Serviciul Verificare Achiziții

100,00

ADMIS

2

192765

Consilier juridic, grad profesional, principal Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul, Serviciul Juridic

90,00

ADMIS

 

Modificat la: 2022-11-11 14:38:00
e-Cerere 544
e-Petiție