Rezultatul final al examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior organizat de MCID în data de 10.11.2022

 

 

Nr. crt.

Post

Nr. Dosar

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final
ADMIS/RESPINS

1

Expert, grad profesional superior

192790

100,00

96,00

196,00

ADMIS

2

Consilier juridic, grad profesional principal

192765

90,00

98,33

188,33

ADMIS


 

Modificat la: 2022-11-23 16:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție