PROMETHEUS, inovare și antreprenoriat în domeniile transformării digitale, economiei circulare și dezvoltării durabile

 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, IBA București, este implicat activ în consorțiul european al proiectului PROMETHEUS 797 „Inovarea și antreprenoriatul în domeniile transformării digitale, economiei circulare și dezvoltării durabile”, proiect finanțat de EIT Manufacturing, din care face parte începând cu octombrie 2021, alături de alți 7 parteneri - universități, centre de cercetare și IMM-uri și peste 75 de entități asociate, precum autorități guvernamentale și ONG-uri. Având ca obiective promovarea implicării instituționale și a schimbării, precum și dezvoltarea de servicii inovatoare pentru inovare și antreprenoriat, PROMETHEUS urmărește:

 • îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și facultăților pentru a-i ajuta în activități antreprenoriale și de inovare
 • dezvoltarea unor facilități și structuri multidisciplinare pentru a stimula inovarea
 • colaborarea cu eit digital (primar) și cu eit energy, climate și manufacturing (secundară)
 • crearea de structuri și condiții pentru cercetarea bazată pe inovare în instituțiile de învățământ superior colaboratoare
 • dezvoltarea și utilizarea structurilor de creare și evaluare a ideilor în domeniile transformării digitale și a economiei circulare
 • consolidarea programelor de învățământ pentru inovare și antreprenoriat, utilizând atât mijloace de educație formală, cât și informală
 • dezvoltarea programelor de inovare și de formare antreprenorială și a programelor de mentorat pentru personal și studenți

 Abordările proiectului PROMETHEUS includ trei axe, respectiv dezvoltarea unui ecosistem între universități, organizații de cercetare, întreprinderi, ONG-uri și instituții guvernamentale în sfera antreprenoriatului digital în economia circulară, dezvoltarea de programe educaționale de înaltă calitate și activități de educație non-formală în domeniul transformării digitale legată de economia cicrulară, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă și dezvoltarea de servicii de inovare și suport pentru afaceri, bazate pe platforme software pentru îndrumarea/asistarea studenților/absolvenților spre inovare și antreprenoriat.

 


Punctele forte ale proiectului PROMETHEUS le reprezintă:

 

 • Sistem inițial format din 8 parteneri și alți 30 parteneri asociați (în prezent peste 75), cu acoperire internațională reprezentând domenii diferite precum educație, cercetare, afaceri, administrație
 • Abilități digitale puternice și experiență în dezvoltarea de prototipuri de platforme software și aplicații pentru inovare deschisă, creare de rețele, monitorizare și diseminare a informațiilor
 • Experiență în organizarea de evenimete și programe de sprijinire a inovației și antreprenoriatului, cum ar fi școli de vară, laboratoare, competiții de antreprenoriat și stagii de practică

 


Rezultate obținute 2021-2022:

 

 • 734 studenți instruiți
 • 206 studenți consiliați
 • 198 de idei ale studenților valorificate
 • 10 start-up-uri mentorate și sprijinite
 • 10 evenimente realizate în parteneriat universitate-industrie
 • 35 membri ai personalului academic instruiți și îndrumați
 • 25 de membri ai personalului non-academic instruiți și îndrumați
 •  25.000 eur fonduri garantate prin proiect pentru finanțare de idei noi

 


Instrumente PROMETHEUS:

 1. deja lansate online:
 • Platforma de accelerare PROMETHEUS care va sprijini competițiile de inovare și antreprenoriat Prometheus-Crowdsourcing (hei-prometheus.eu)
 • Knowledge Base Tool este un instrument prin care puteți găsi știri și actualizări despre inovații și start-up-uri de pe canalele sociale/media. Knowledge Base - PROMETHEUS (hei-prometheus.eu)

      

    2. Instrumente PROMETHEUS planificate:

 

 • PROMETHEUS Intelligent Assistant permite participanților să evalueze impactul start-up-urilor/ideilor lor de afaceri pe cinci nivele: INPUT,OUTPUT, IMPACTS, ASSESSMENT, REPORT
 • PROMETHEUS Specialization conține două cursuri opționale și unul obligatoriu care se vor concretiza într-o idee de afacere

 


În această lună, IBA București a sărbătorit 22 de ani de activitate de cercetare în domeniul agroalimentar.

 

Sursa info: IBA București

 

Modificat la: 2022-11-28 09:39:00
e-Cerere 544
e-Petiție