Cercetători în lumina reflectoarelor. Astăzi, cu și despre Ancuța Bărbieru

 

 

Ancuța Bărbieru, doctor inginer biotehnolog, a absolvit Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Biotehnologii-Specializarea Biotehnologii Agricole în anul 2009, urmând apoi cursurile de master cu specializarea în Inspecţie, Experiză şi Legislatie în Siguranţa Alimentelor, Protecţia Consumatorului şi Protecţia Mediului. În anul 2012 a fost angajată în cadrul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Fundulea, în Compartimentul de Ameliorare a plantelor leguminoase pentru boabe, ca inginer, construind continuu experiență în domeniul ameliorarii leguminoaselor pentru boabe și promovând în gradele de asistent de cercetare în anul 2013, cercetător științific gradul III în anul 2018 și cercetător științific gradul II în anul 2022.

 În 2020 a obținut titlul de doctor în domeniul Biotehnologiei în cadrul U.S.A.M.V. București, cu teza de doctorat intitulată,, Cercetări privind realizarea de genotipuri de mazăre de toamnă adaptate condițiilor climatice din Romania”. De-a lungul celor 10 ani de formare profesională a pus baza unui program de ameliorare la mazărea de toamnă, unic în România și s-a implicat activ în realizarea activitățiilor din cadrul proiectelor de cercetare, fiind director a 4 granturi naționale de cercetare și în 6 ca membru în echipele de lucru.

 


Activitatea de cercetare s-a materializat prin publicarea a 25 de articole științifice dintre care 7 în reviste cotate/indexate ISI și 18 articole indexate ȋn alte baze de date internaționale, creare de noi soiuri de leguminoase pentru boabe (mazăre de toamnă, mazăre de primăvară și soia) obținând 17 brevete de invenție naționale din care la 11 soiuri este autor principal și la 6 soiuri face parte din colectivul de autori.

 

 

 

 

Material realizat cu sprijinul INCD Fundulea.
 

Modificat la: 2022-11-28 10:23:00
e-Cerere 544
e-Petiție