Programarea la interviu la concursul organizat în data de 05.12.2022, ora 10.00 în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

Interviul are loc la etaj 3, camera 301

Funcție

Nr. dosar

Data interviului

Ora desfășurării interviului

Administrator baze de date

192936

05.12.2022

10:00

-

10:30

Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate)

192937

05.12.2022

10:30

-

11:00

Administrator baze de date

192945

05.12.2022

11:10

-

11:40

Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate)

192944

05.12.2022

11:40

-

12:10

Administrator baze de date

192961

05.12.2022

12:20

-

12:50

Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate)

192960

05.12.2022

12:50

-

13:20

PAUZĂ

 

05.12.2022

13:20

-

14:20

Administrator baze de date

192962

05.12.2022

14:20

-

14:50

Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate)

192903

05.12.2022

15:00

-

15:30

Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate)

192957

05.12.2022

15:40

-

16:10

Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate)

192959

05.12.2022

16:20

-

16:50

Manager executiv

192924

06.12.2022

10:00

-

10:30

Manager executiv

192930

06.12.2022

10:40

-

11:10

Manager executiv

192934

06.12.2022

11:20

-

11:50

Manager executiv

192953

06.12.2022

12:00

-

12:30

 

Programarea poate fi decalată, în funcție de desfășurarea interviurilor, motiv pentru care, vă rugăm să vă prezentați cu 30 minute înaintea orei la care ați fost programați. Vă mulțumim!

 

Rezultatele obținute de candidați la interviu vor fi afișate pe pagina de internet a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și prin afișare la sediul ministerului.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 510, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2022-11-29 10:35:00
e-Cerere 544
e-Petiție