Activitatea experimentală în 2023 la complexul de acceleratoare electrostatice ale IFIN-HH

 

În perioada 10-11 Noiembrie 2022, a avut loc selecția anuală a propunerilor de experimente ale utilizatorilor pentru complexul de acceleratoare electrostatice ale IFIN-HH (complex la care accesul utilizatorilor este deschis oricui pe baza meritului științific) format din acceleratorul Tandetron 1 MegaVolt (MV) dedicat spectroscopiei de masă și datării cu radiocarbon, acceleratorul Tandetron 3 MV dedicat aplicațiilor cu fascicule de ioni accelerați și acceleratorul Tandem 9 MV dedicat cercetărilor fundamentale de structura și dinamică nucleară. Ca în fiecare an, propunerile au fost prezentate în fața comitetului internațional de evaluare a propunerilor (Program Advisory Committee - PAC), în vederea selectării experimentelor ce vor fi efectuate in anul 2023. Deoarece timpul solicitat depășește întotdeauna timpul de fascicul disponibil la aceste facilități, analiza propunerilor este foarte amănunțită, urmărindu-se atât calitatea științifică a rezultatelor experimentale preconizate, cat și fezabilitatea fiecărui experiment. Accesul utilizatorilor externi este sprijinit prin proiectul EURO-LABS, proiect tip Trans-National Access (TNA) dedicat domeniului fizicii nucleare, finanțat de Comisia Europeană prin programul HORIZON.

 


Attila Krasznahorkay, ATOMKI, Debrecen, Ungaria, Alfred Dewald, Univ. Koln, Germania, Gheorghe Cata-Danil, Univ. Politehnica, București, Norbert Pietralla, TU Darmstadt, Germania, Georgi Georgiev, CSNSM Orsay, Franya, Silvia Leoni, INFN Milano, Italia,Timo Sajavaara, Univ. Jyvaskyla, Finlanda, Anna Mackova, NPI Rez, Cehia sunt cei 8 experți, recunoscuți în comunitatea internațională cu o vastă experiență în activitatea experimentală care fac parte din Comitetul de selecție. In total, la această sesiune a comitetului de selectie au fost primite mai mult de 60 de propuneri de experimente în domenii diverse începând cu arheologia, materiale inovative pana la structura nucleara și reacții nucleare.

 


În cazul Acceleratorului Tandem de 9 M, interesul principal este concentrat asupra spectrometrului gamma ROSPHERE unde sunt abordate teme precum coexistenta de formă în nucleul atomic, clusteri alpha în nuclee grele și determinări de timpi de viață. Pe de altă parte, colaborarea dintre echipa locală și echipa ELI-NP în detecția și caracterizarea radiatiei gama de energie mare, materializată în 2022 printr-o campanie comună ROSPHERE/ELIGANT, va continua și în 2023 printr-o nouă campanie comună care își propune să studieze rezonanțele dipolar electrice gigant (GDR) în zona nucleelor de masă A=100.

 

 

În privința Acceleratorului Tandetron de 3 MV, propunerile sunt orientate pe 3 tematici: analiza și studiul efectelor iradierii în diferite tipuri de materiale, analize elementale pentru probe de interes arheologic sau ecologic și studiul reacțiilor nucleare de interes astrofizic. In cazul Acceleratorului Tandetron de 1 MV, predomină propunerile din partea muzeelor sau a instituțiilor academice pentru datare cu izotopul C-14 a diverselor probe. Interesul comunității de arheologi pentru acest tip de analiza și coagularea unei comunități de utilizatori  este un real succes al IFIN-HH în domeniul conservării patrimoniului cultural. Grupurile ce și-au manifestat intenția de a efectua experimente reprezintă laboratoare de cercetare din multe țări: România, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Bulgaria, India, Grecia, Germania, Polonia.

 

 

Interesul manifestat de comunitatea internațională pentru facilitățile existente la IFIN-HH este, asadar, în creștere, ceea ce se explică prin numărul mare de experimente de succes desfășurate în fiecare an.

 

 

O imagine a ansamblului RoSphere

 

 

Material realizat cu sprijinul IFIN-HH

Modificat la: 2022-11-29 16:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție