Hotărârea pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ELI-NP

 

 

Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)

 

Proiectul ELI-NP este implementat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

 

ELI-NP (Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics) este o infrastructură de cercetare complexă ce cuprinde tehnologii de ultimă generație în domeniul laserilor de mare putere, acceleratoarelor de electroni, fasciculelor gama și instrumentației din fizica nucleară și fizica plasmei și își propune, prin obiectivele sale, să lărgească limitele cunoașterii umane cu preponderență în domeniul fizicii nucleare.

 

 

ELI-NP va include instrumente de cercetare cu performanțe unice la nivel internațional:

- Un sistem laser de mare putere cu două braţe a câte 10 PW fiecare;

- O sursă gamma foarte intensă;

- Aranjamente experimentale cu laseri de mare putere și fascicule gama intense menționate în Anexa XXI - Application Fiche la Decizia Comisiei Europene C(2016)775.

 

 

Pentru finalizarea cu succes a proiectului ELI-NP, institutul trebuie să instaleze componentele aferente Stadiului I livrate de Asocierea EuroGammaS, recepționate de IFIN-HH în anul 2015 și să realizeze Sistemul scalabil de producere de ioni radioactivi.

 

În acest sens, urmare rezultatului medierii/tranzacției ori oricărei altei proceduri legale prin care componentele aferente Stadiului I vor reveni în proprietatea ELI-NP, se va realiza un proces complex de adaptare, instalare și punere în funcțiune a acestora, valoarea acestor lucrări fiind asigurată prin modificarea propusă a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics.

 

Se vor reamenaja spațiile necesare din clădirea gama a ELI-NP Sala AB1 pentru a crea condițiile necesare instalării și operării  Sistemului scalabil de producere de ioni radioactivi. Prin această modificare, având în vedere dezvoltarea strategiei științifice a institutului prin care se dorește implementarea unui nou proiect, se elimină din obiectivul de investiții ELI-NP realizarea Tunelului II și a echipamentelor aferente, sumele prevăzute anterior pentru acestea urmând a fi utilizate pentru: realizarea Sistemului scalabil de producere de ioni radioactivi, amenajarea spațiilor necesare din clădirea gama Sala AB1, inclusiv realizarea infrastructurii necesare realizării experimentelor cu Sistemul scalabil de producere de ioni radioactivi, realizarea Coșului de evacuare a efluenților gazoși și salariile personalului responsabil cu implementarea modificărilor.

 

Urmare a problemelor financiare cu care se confruntă compania Lyncean Technologies Inc. din SUA, devenite publice în februarie anul curent, finalizarea implementării Sistemului de fascicul gama cu energie variabilă (VEGA) este foarte puțin probabil a se realiza până la sfârșitul duratei de execuție a proiectului stabilită prin Contractul de finanțare nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, adică 31.12.2023. Compania Lyncean Technologies Inc. a înștiințat deja IFIN-HH că nu se poate încadra în termenul contractul de 31.05.2023 pentru finalizarea Sistemului VEGA. În cazul falimentului sau eșecului companiei Lyncean Technologies Inc., IFIN-HH își va asuma continuarea implementării Sistemului VEGA. În baza reglementărilor Comisiei Europene, la finele anului 2023, România poate declara  proiectul ELI-NP nefuncțional și să continue implementarea cu finanțare națională pentru o perioadă de doi ani.

 

În consecință, se propune revizuirea duratei de execuție a proiectului prin extindere până la 31.12.2025.

 

Ca urmare a noilor evenimente intervenite, prezentate anterior, Documentația tehnico-economică a fost supusă reavizării în Consiliul Tehnico-Economic al MCID, fiind emis avizul nr. 5 din 20.10.2022 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National și Locuințe, fiind emis avizul nr. 74 din 02.11.2022.

 

Odată  cu încheierea implementării proiectului, având la dispoziție echipamentele necesare, se va trece la dezvoltarea cuprinzătoare a aplicațiilor propuse. În cursul anilor ulteriori implementării investiției se vor obține beneficiile așteptate, prin folosirea la întreaga capacitate a resurselor tehnice și umane dezvoltate prin implementare.

 

 

Modificat la: 2022-11-29 17:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție