Rezultatele în urma evaluării instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN)

 

 

În perioada 17.10-23.11.2022 s-a desfășurat evaluarea IOSIN, conform calendarului publicat pe pagina web a  MCID. Perioada 25-29.11.2022 a fost alocată depunerii contestaţiilor la evaluarea IOSIN.

 

Procesul de evaluare a vizat UCD în cadrul cărora există instalații și obiective speciale de interes național – IOSIN cuprinse în lista aprobată prin HG nr. 786/2014, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 690 din 22.09.2022, cu modificările și completările ulterioare, excepție făcând ELI-NP, acesta fiind inclus în lista IOSIN în anul 2020.

 

În urma procesului de evaluare au fost acordate punctaje pentru fiecare din cele 10 criterii de evaluare. În urma aplicării mediei aritmetice (pana la diferențe de 10 puncte între evaluatori) și medierea între evaluatori (la diferențe mai mari de 10 puncte) s-au obținut punctajele totale pentru fiecare IOSIN evaluat.

 

În perioada 25-29.11.2022, aferentă depunerii de contestaţii pentru evaluarea IOSIN, în conformitate cu calendarul publicat pe pagina web a  MCID, NU au fost depuse contestaţii

 

Astfel, un număr de 27 IOSIN au obținut minim 70 puncte și peste, calificându-se pentru menținerea în listă ca instalații și obiective speciale de interes național, iar un număr de 2 IOSIN (Depozit național de deșeuri radioactive – IFIN-HH și Crescătoria de animale de laborator – INCDMM) nu au obținut punctajul minim de 70 puncte.

 

 

Centralizatorul cu rezultatele evaluării

 

Nr.crt.

INSTITUȚIE

IOSIN

Punctaj
TOTAL

1

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

Centrul Național de Expertiză și Intervenție în Microbiologie, Parazitologie și Entomologie Medicală

95,17

2

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. București

Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mari - Sufleria trisonică și tubul Ludwig

87,67

3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. București

Laborator aeropurtat pentru cercetări atmosferice de mediu ATMOSLAB

86,83

4

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. București

Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mici - Sufleria subsonică

86,00

5

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București

Centrul de cercetări și experimentări în domeniul acusticii și vibrațiilor

84,33

6

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București

Stand de cercetare-dezvoltare turbomotoare pentru aplicații aeronautice (civile/militare) și industriale

83,67

7

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH București

Sisteme liniare de accelerare TANDEM

82,83

8

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București

Complex termogazodinamic

82,83

9

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea

Centrul național pentru hidrogen și pile de combustie

82,17

10

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină GEOECOMAR București

Navă de cercetări marine multidisciplinare „Mare Nigrum”

81,50

11

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH București

Accelerator Ciclotron TR 19

80,33

12

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București

Rețea seismică națională (stații seismografice cu înregistrare locală, stații telemetrate prin radio, rețea de accelerografe analogice - SMA 11 și digitale K2)

80,33

13

Universitatea Politehnica din București

Centrul Național de Micro și Nanomateriale

79,83

14

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR București

Muzeul Geologic Național

79,33

15

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea

Instalație-pilot experimentală pentru separarea tritiului și deuteriului

78,83

16

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele

Rețea națională de instalații complexe de tip XPS/ESCA

78,50

17

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani

Poligon de cercetare/dezvoltare și încercări materii explozive, substanțe inflamabile/toxice, echipamente antiexplozive și instruirea personalului de intervenție pentru medii toxice/explozive - PCDIEx

76,83

18

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca

Centrul de cercetare pentru izotopi stabili ușori (D, 13C, 15N, 18O)

75,17

19

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH București

Instalație de iradiere cu scopuri multiple

75,00

20

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR București

Observatorul geomagnetic național Surlari

74,83

21

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină GEOECOMAR București

Centrul Național de Monitorizare-Alarmare la Hazarde Naturale Marine EUXINUS și rețeaua Black Sea Security

74,50

22

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

Sistem de producere, măsurare și înregistrare a curenților de scurtcircuit

74,00

23

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București

Laborator - Centrul național de date (CTBT - Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare)

73,42

24

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca

RO-14-ITIM centru GRID de interes național din zona Nord-Vest a României

72,83

25

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH București

Sistemul GRID pentru cercetarea de fizică și domenii conexe IFIN GRID

71,83

26

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH București

Stație de tratare și depozitare a deșeurilor radioactive - STDR

70,17

27

Institutul de Științe Spațiale – Filială cu personalitate juridică în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

Sistemul GRID pentru cercetarea de fizică și domenii conexe ISS GRID

70,00

1

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH București

Depozit național de deșeuri radioactive

67,33

2

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

Crescătorie de animale de laborator - ANIMALERIA - SPF

51,42

 

 

 

În urma analizei la nivelul subcomisiilor și la nivelul comisiei de evaluare s-au observat sinergiile și/sau complementaritățile dintre unele instalațiile și obiectivele speciale de interes național, luându-se în considerare atât factori de ordin administrativ cât și de ordin tehnic/ științific. În urma analizei se va propune reorganizarea unora dintre IOSIN în acord cu domeniile de specializare inteligentă din SNCISI 2022-2027 aprobată prin H.G. nr. 933/2022 și cu încadrarea în prevederile PNCDI IV aprobat prin H.G. nr.1188/2022.

 

Măsurile de reorganizare luate în considerare sunt în corelare cu jaloanele și țintele din PNRR, contribuind la utilizarea în comun a infrastructurii existente de cercetare și, implicit, la diminuarea fragmentării existente în sistem. IOSIN finanțate vor fi, în limitele posibilităților, dezvoltate pe bază colaborativă non-exclusivă, astfel încât să servească în principal sistemului de cercetare-dezvoltare în sens larg și nu numai instituției gazda.  Se urmărește și crearea și dezvoltarea unor rețele naționale tematice, prin asocierea de IOSIN, care să producă și să administreze date și informații tehnico-științifice, provenite de la toate echipamentele de cercetare-dezvoltare esențiale, specifice, pentru anumite domenii din SNCISI 2022-2027.

 

Măsurile de reorganizare propuse vor fi comunicate pe pagina web a MCID în cel mai scurt timp, până la finalul anului 2022.

Modificat la: 2022-12-08 10:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție