MCID anunță inițierea proiectului de HG pentru aprobarea plății contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 și pentru anul 2022 și plății parțiale a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale ESA

 

 

Prin prezentul proiect de act normativ, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării plătește integral ultima tranșă a datoriei istorice a României la Agenția Spațială Europenă în valoare de 35.576.643,08 euro.

 

Odată cu plata acestei ultime tranșe, România își îndeplinește întocmai toate obligațiile asumate în fața ESA și se orientează către implicarea activă, în continuare, în promovarea și dezvoltarea proiectelor ESA din ciclul 2023-2025 pentru care a subscris suma de 62,5 milioane euro.

 

Pe măsură ce spațiul devine din ce în ce mai integrat în viața de zi cu zi a cetățenilor, activitățile și capabilitățile spațiale sprijină competitivitatea industrială, creșterea economică și inovarea, fiind esențiale pentru economia europeană și producând efecte dincolo de sectorul aerospațial.

 

Investițiile României în programele ESA generează o succesiune de impacturi economice, și anume directe, indirecte și induse. Infrastructura spațială oferă, de asemenea, servicii publice esențiale și este un facilitator pentru alte domenii. Prin urmare, valoarea adăugată este generată de veniturile care sunt susținute în mod unic de sistemele spațiale.

 

Programele ESA se adresează celor mai mari provocări din știință și tehnologie prin promovarea excelenței științifice europene, bazându-se pe 50 de ani de experiență și pregătindu-se pentru deceniile viitoare, având impact strategic la nivel global și producând, de asemenea, beneficii științifice și tehnologice mult dincolo de obiectivele programelor, precum și numeroase impacturi societale. În plus, cheltuielile ESA în industrie și mediul academic influențează întreaga economie, sprijinind industriile critice, creând noi afaceri și locuri de muncă înalt calificate, precum și atrăgând studenți către știință și inginerie.

 

MCID își reafirmă obiectivul de a transforma România într-un hub regional în domeniul industriei și cercetării spațiale, precum și de dezvoltare a programelor și proiectelor ESA la care să participe institutele de cercetare și firmele românești de profil.

 

Modificat la: 2022-12-12 18:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție