GeoEcoMar și rezervațiile geologice din România

Este cunoscut faptul că în țara noastră există mai multe monumente ale naturii şi rezervaţii geologice de importanţă naţională dar, în ciuda faptului că majoritatea acestor rezervaţii geologice şi paleontologice sunt incluse în reţeaua Natura 2000 de protecţie a biodiversităţii, nu toate beneficiază de măsuri de geo-conservare. Așadar, ce poate face comunitatea geologică în această privinţă?! Pentru a încerca să răspundă la această întrebare, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină, GeoEcoMar, a organizat recent conferința denumită “Rezervații Geologice din România. Evaluare, Geo-conservare, Interpretare”.

 


 
Programul acestui eveniment a inclus prezentarea și discutarea bazei de date a Patrimoniul Geologic din România, patru sesiuni științifice și masa rotundă „Patrimoniul geologic. De la Declarare la Geo-conservare”. Masa rotundă s-a concentrat asupra trei teme mari și importante pentru comunitatea științifică. Ce implică strategiile de geo-conservare?! Cum pot fi implementate planurile de acțiune pentru geo-diversitate și a treia temă, Cum ne implicăm și care este rolul comunităţii geologice?!


 


În urma dezbaterilor, toți invitații au convenit asupra unor linii de acțiune. Realizarea unei coaliții pentru geodiversitate, ca organism informal, care să reprezinte vocea geologilor în spațiul public și care să fie format din specialiști, asociații, institute și universități, reprezintă o prioritate și o linie fermă de acțiune în intervalul următor.  Acest organism ar trebui să aibă rol consultativ în luarea deciziilor legislative care privesc acest domeniu, cel mai bun exemplu în acest sens fiind proiectul de lege recent, care modifică Ordonanța din 2007 asupra ariilor protejate, în care geodiversitatea nu este deloc prezentă. Crearea unui consiliu al geodiversităţii, care să fie solicitat de către Ministerul Mediului în acordarea de avize în cadrul ariilor protejate, reprezintă, de asemenea, o prioritate stabilită în aceste conferințe.

 

 

Material realizat cu sprijinul GeoEcoMar.

Modificat la: 2022-12-21 16:03:00
e-Cerere 544
e-Petiție